ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕΧΠ

Αν είσθε:

 • Χειρουργός Παίδων
 • Ειδικευόμενος στην Παιδοχειρουργική
 • Ιατρός άλλης ειδικότητας που ασχολείται με το παιδί

πρέπει να εγγραφείτε ως μέλος της Ε.Ε.Χ.Π. για να απολαμβάνετε προνόμια:

 • Ενημέρωση για θέματα Χειρουργικής Παίδων

 • Καταχώρηση στον κατάλογο των μελών

 • Βιβλιογραφική ενημέρωση

 • Συμμετοχή σε αποφάσεις για εκπαιδευτικά θέματα

 • Παρακολούθηση Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων

 • Άμεση ενημέρωση για τα δρώμενα στον χώρο

 • Newsletter μελών

 • Επικοινωνία με συναφείς ειδικότητες, Ελληνικές και Διεθνείς

 • Εκπτώσεις σε Συνέδρια

 • Υποστήριξη σε θέματα νομικά και δεοντολογίας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ

Διάκριση Μέλους Αξία Ετήσιας Συνδρομής
Δόκιμο Μέλος 25 €
Τακτικό Μέλος 50 €
Πάρεδρο Μέλος 30 €
Ομότιμο Μέλος  –
Αντεπιστέλλον Μέλος  –
Επίτιμο Μέλος  –