Υποστηρικτές – Αιγίδες

Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Εσωτερικών: Υφυπουργείο Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος Θεσσαλονίκης

Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης