Προτεινόμενα ξενοδοχεία διαμονής κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου:

*Λόγω μεγάλου ποσοστού πληρότητας των προτεινόμενων ξενοδοχείων παρακαλείσθε να αναζητήσετε διαθεσίιμότητα και σε άλλα καταλύμαα πέραν αυτών.