ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Οι έκτακτες συνθήκες της περιόδου αυτής και τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας που έχουν ανακοινωθεί επιβάλλουν απαραίτητες αλλαγές για την προγραμματισμένη Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων. Με επίγνωση των ευθυνών του και σε συμμόρφωση προς το Καταστατικό της Ε.Ε.Χ.Π. το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει τα εξής:

  1. Επειδή η πρώτη πρόσκληση της 29ης Φεβρουαρίου 2020 δεν είχε απαρτία (1/2 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι), η δεύτερη πρόσκληση για το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 εξακολουθεί να ισχύει.
  2. Η αναβολή της 11ης Ημερίδας Παιδοχειρουργικής «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» επιβάλλει την αλλαγή του τόπου και του χρόνου τέλεσης της Γ.Σ. και των εκλογών για νέο Δ.Σ.
  3. Η Γ.Σ. συγκαλείται στα γραφεία της Ε.Ε.Χ.Π., Αιτωλίας 3-5, ώρα 11:00-13:00 το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020.
  4. Θα υπάρξουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη διαδικασία της Γ.Σ. και των εκλογών εις τρόπον ώστε να προσαρμοσθεί η προσέλευση των μελών που δικαιούνται εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους διαθέσιμους χώρους χωρίς να αλλοιώνεται το πνεύμα και το γράμμα του Καταστατικού.
  5. Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι-τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. να προσέλθουν εγκαίρως ώστε η διαδικασία να εγκριθεί και διεξαχθεί ομαλά.

Το ΔΣ της ΕΕΧΠ