Ολόκληρο το Επιστημονικό Πρόγραμμα της 13ης Παιδοχειρουργικής Ημερίδας “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”, που έλαβε χώρα διαδικτυακά το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022, βρίσκεται εδώ. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο YouTube με χρήση του υπερσυνδέσμου   https://youtu.be/0oTAINWI2eU