ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
για το Εαρινό Συμπόσιο 2015
της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της πρώτης προσκλήσεως, που σας απευθύναμε για το Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων, το οποίο διοργανώνει η Παιδοχειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα εξής :

  1. Είναι πράγματι συγκινητικό το ενδιαφέρον που επέδειξαν αρκετές Κλινικές και μεμονωμένοι συνάδελφοι από όλη τη χώρα για το Συμπόσιο. Το γεγονός αυτό δίνει στους μεγαλύτερους από εμάς την πεποίθηση ότι η ειδικότητά μας έχει μέλλον και προοπτική.
  2. Στο Συμπόσιο θα υπάρξει η ευκαιρία, όπως ήδη ενημερωθήκατε, να ανακοινωθούν προφορικές εργασίες και εργασίες υπό μορφή e-poster. Όσοι λοιπόν συνάδελφοι θέλουν να υποβάλλουν εργασία (ες) μπορούν να τις αποστείλουν στα κάτωθι e-mails:

tsikop@yahoo.gr ή lsmaropoulos@gmail.com

Οι συγγραφείς θα πρέπει να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες, τόσο για τη σωστή μορφοποίηση του κειμένου, όσο και για το περιεχόμενο που θα αξιολογηθεί από την ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν και θα ανακοινωθούν στο συνέδριο, θα δημοσιευθούν στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ όπως ακριβώς θα αποσταλούν, γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες. Στην περίπτωση που οι εργασίες δεν τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις θα απορρίπτονται.

ΤΥΠΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η περίληψη να γραφεί με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, πλήρης στοίχιση.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

O τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα (Times New

Roman, μέγεθος 14, Bold) και να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχύς. Προσπαθήστε να μην ξεπερνά τις 15 λέξεις.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

  • Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο με πεζά (μικρά) γράμματα τα ονόματα των συγγραφέων (Times New Roman, μέγεθος 12).
  • Το μικρό όνομα θα προηγηθεί του επωνύμου και θα γραφεί μόνο το αρχικό.
  • Να υπογραμμιστεί ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία και πρέπει να αποσταλεί από τον ίδιο.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΣ

Το κείμενο της περιλήψεως θα ακολουθήσει μετά από κενό διάστημα
Οι εργασίες που θα υποβληθούν, προκειμένου να αξιολογηθούν από την ειδική επιστημονική επιτροπή, θα πρέπει να περιλαμβάνουν με συντομία τα εξής στοιχεία: α) Εισαγωγή, β) Σκοπός, γ) Υλικά και μέθοδοι, δ) Αποτελέσματα και ε) Συμπεράσματα (οι παραπάνω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με πεζά γράμματα και έντονη γραφή-bold).

Πρέπει να γνωρίζετε ακόμη ότι σαν χρόνος παρουσιάσεως των ανακοινώσεων ορίζονται τα 5 min. Επισημαίνουμε ότι μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου θα διακόπτεται αυτόματα η ανακοίνωση. Δε θα γίνει ανεκτή καμία κατάχρηση του χρόνου και για οποιοδήποτε λόγο. Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι όταν μία εργασία είναι καλά προετοιμασμένη μπορεί να ανακοινωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο. Είναι ευκαιρία να ανταποκριθούμε και σ΄ αυτήν την απαίτηση να τηρήσουμε τα χρονικά όρια και να βελτιωθούμε και σ΄ αυτόν τον τομέα, που πραγματικά υστερούμε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών των εργασιών ορίζουμε την Κυριακή (12η βραδυνή) 5 Απριλίου 2015.

Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για την συνεργασία σας και σας περιμένουμε στη «Νύμφη του Θερμαϊκού» στις 18 Απριλίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

για την Οργανωτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Dr. Γεώργιος Τσικόπουλος