Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής, 18 Νοεμβρίου 2017, Αίγλη Ζαππείου